به نام خدا

موضوع : گزارش کارگاه اول پایه دوم

تاریخ : 9/7/91

هدف : بررسی و رفع اشکال ریاضی دوم

در روز یکشنبه در ساعت 17:30 جلسه کارگاهی پایه دوم با حضور معلمین با ذکر صلوات برگزار گردید.


در این کارگاه بر اساس بودجه بندی کتاب ریاضی مقدار درسهایی را که قرار بود معلمین در ماه مهر تدریس کنند بررسی شد و در این بررسی دو صفحه کتاب تا صفحه ی 20 تدریس شد.

عناوینی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت به این شرح می باشد:

1-     شمارش اعداد

2-     دسته بندی اشیاء

3-     یاد آوری کشیدن چوب خط و محور اعداد

4-     یاد آوری جمع و تفریق های اساسی نوع اول

5-     یا آوری مفهوم ساعت مانده

6-     حل مسئله و کشیدن تصویر برای مسئله

7-     مرور فصل نوشتن ریاضی با زبان فارسی

 بیشتر همکاران در باره ی اشکال بچه ها در مورد جمع و تفریق اساسی سوال داشتند و برای رفع این اشکال راهکارهایی ارائه شد که بدین شرح می باشد؟

1-     تمرین جمع های ترکیبی اعداد از صفر تا 10

2-     درست کردن جمع های ترکیبی با نخود و لوبیا

3-     درست کردن جمع های ترکیبی با کشیدن تصویر

4-     پرسش جمع های ترکیبی موقع ورود به کلاس

5-     چسباندن پوستر جمع های ترکیبی روی دیوار

همکاران سوالاتی را  هم در باره ی فارسی پرسیدند که چگونه تدریس کنند که یک نمونه تدریس هم انجام شد . این جلسه در ساعت 19:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.