عنوان

جلسه

فعالیت

1

نقاشی با موضوع معین

2

نقاشی با حروف الفبا و اعداد و نام خودشان

3

نقاشی خط خطی و یافتن تصویر

4

چسباندن تکه کاغذ و کامل کردن آن

5

نقاشی ناتمام با کامل کردن خطوط

6

چاپ انگشتی با رنگ گواش

7

کشیدن طرح با پاکن روی کاغذی که با مداد سیاه شده است

8

نقاشی با موضوع درسی

9

چاپ با مواد طبیعی مانند پیاز و سیب زمینی و ...

10

نمایش و کشیدن صحنه های نمایش

11

کاردستی با موضوع درسی مثل پوشش بدن جانوران

12

نقاشی با مداد رنگی و طراحی به وسیله ی یک وسیله نوک تیزروی سطح آن

13

حجم سازی با کاغذ یعنی مچاله کردن کاغذ در اندازه های کوچک و چسباندن روی کاغذ

14

رنگ کردن انواع سنگ ها و کشیدن طرح های مختلف روی آن

15

نقاشی با نقطه ( درس ریاضی )

16

کاردستی برش کاغذ

17

نمایش از موضوعات درسی

18

کامل کردن نقاشی ناقص

19

چسباند کاغذ روی یک سطح برجسته و رنگ کردن آن

20

تا کردن کاغذ و برش آن به صورت اشکال تزیینی

21

درست کردن کار ت پستال های تزیینی

22

نقاشی با کمک جوهر و نخ در کاغذ تا شده

23

کاردستی با کمک خرده تراش

24

نقاشی آزاد

25

نقاشی با کمک مسواک و آبرنگ

26

موسیقی

27

حجم سازی با گل

28

گردش در طبیعت

29

قصه گویی

30

قصه خوانی

31

کاردستی با وسایل دور ریختنی

32

کاردستی با نایلون و پنبه و نخ و ساخت سیر

33

رنگ کردن تخم مرغ

34

رنگ کردن وسایلی که با گل ساخته اند

35

نقاشی با مداد شمعی