پیشاپیش ایام و هفته ی معلم را به شما عزیزان فرهنگی و دوستداران علم و دانش تبریک و تهنیت می گویم .