سالگرد ارتحال امام خمینی ( ره ) معلم ایثار و شهادت

به شما عزیزان فرهنگی تسلیت می گویم .