شاید فکر کنید که هر کسی که الان در شهر بروجرد سکونت داره خیلی خوش به حالش می شه

چون که فکر می کنید الان داره هوای خنک رو حس می کنه ولی این طور نیست

هوای بروجرد چند روزی که خیلی  گرم شده و به قول بروجردی ها از آسمون چله

می باره و ابرهای آسمون چسبیدند به هم و راه نفس کشیدن را گرفته

مخصوصا" از بعداز ظهر به بعد گرما بیشتر حس می شه  ولی با رفتن به مناطق جنگلی

و رودخونه می تونیم یک کم نفسی بکشیم

 خدا به داد مردم جنوب برسه که گرمای هوایشان طاقت فرساست

ولی خدا را شکر می کنم که گرمای بروجرد فقط همین چند روز و باد خنک پاییز به زودی

می رسه