حلول ماه مبارک رمضان

               ماه مهمانی خدا

                      رسیدگی به یتیمان

                              برشما مبارک باد

رمضان ماه میهمانی خدا