کتاب های بخوانیم چند سالی است به صورت تحریری نوشته می شود و به

معلم می گوید ای معلم در حین تدریس حتما" نگارش خط را توضیح بده

پس برای سهولت در کار می توانید در اوایل سال همراه با یادآوری حروف الفبا

خط تحریری را نیز آموزش دهید .

نکاتی در آموزش این خط بود که دوست داشتم شما هم به آن توجه کنید مثلا"

حروف دذرزژو که اگر به تنهایی نوشته شود روی خط زمینه قرار می گیرد و اگر

حرفی به آن بچسبد به زیر خط می رود .

یا حرف ک  که اگر حرف به آن بچسبد باید تحریری نوشته شو د سعی کنید قبل

از اینکه وارد تدریس بخوانیم می شوید حتما" این کلمات را آموزش بدهید .

و یا حروف ف ، ق که در اول کلمه باید توپر نوشته شود و در وسط کلمه توخالی

برای حروف چ ج ح خ گاهی اوقات وقتی بین حروف هستند باید از زیر نوشته

شود

اگر معلم دانا این حروف را اوایل سال تدریس کند براحتی بچه ها می توانند

تکالیف را از روی کتاب مثل کتاب بنویسند .