دانش آموز املا می گوید واعتماد به نفسش بالا می رود

هر سال این روش املا را درکلاس اجرا میکنم و دانش آموزان خیلی استقبال می کنند

این نوع املا باعث بالا رفتن اعتماد به نفس مخصوصا در دانش آموزانی که ازنظر خواندن

مشکل دارند و با این روش بچه احساس بزرگی می کند که مانند معلمش برای دوستانش

مثل معلم املا می گوید .

املا با صدای دانش آموز

معلم از متن مورد نظری که قرار است املا بگوید خطوطی را انتخاب می کند و به نوبت

بچه ها را صدا می زند واز آنها می خواهد که یکی یکی آن خطوط را بخوانند و دیگران نیز

بنویسند .

/ 0 نظر / 22 بازدید