خدا حافظی با دانش آموزان

وقتی به آخر سال می رسیم احساس یک مادر را داریم که از بچه اش

دور می شود و حالا که به آنها عادت کرده ایم باید دور شویم خوب این

طبیعت دنیاست که تنها آمده ای و تنها می روی ولی با این حال راهی

است که باید قبول کنی ولی چه خوب است این روزهای آخر سال با

شادی و سرور به پایان برسد و خاطره ای تلخ برای خودمان برجا

نگذاریم پس بیایید در روزهای پایان سال با یک جشن مختصر با گلهای

خندانمان خداحافظی کنیم .

/ 0 نظر / 477 بازدید