عید فطر

رمضان به پایان رسید و اینک روزی است که باید نتیجه یک ماه

روزه و عبادت را جشن گرفت و چه نتیجه‏ای زیباتر از این که

غنچه‏های فطرت انسان در سپیده عید فطر، شکوفا شود و جان

انسان در فضای معطرش به پرواز درآید. عید فطر، عید فطرت

است. روزی است که انسان به فطرت پاک خود باز می‏گردد و به

شکرانه این بازگشت، به ستایش باری تعالی به جشن و سرور

می‏پردازد.

 

01

/ 0 نظر / 16 بازدید