آمادگی برای تدریس جمع های اساسی نوع دوم

شاید بعضی از معلمان فکر می کنند ریاضی دوم خیلی آسان است و به راحتی می توان آن را تدریس کرد در صورتی که این طور نیست زیرا این کتاب زیر بنای کلیه پایه ها می باشد .

مخصوصا" جمع و تفریق های اساسی نوع دوم می باشد که متاسفانه بعضی از معلمین خیلی سریع این صفحات را تدریس می کنند و در پایان کتاب به مشکل برخورد می کنند .

درصفحات 37 تا 42 مهمترین نکات در باره ی تدریس جمع های اساسی نوع دوم گفته شده است و معلم باید این صفحات را حداقل یک هفته کارکند زیرا تدریس این صفحات زمینه ای است برای تدریس جمع های چند رقمی و حتی تفریق های چند رقمی .

یک معلم آگاه میتواند برای این صفحات چند روزی مفهوم ترکیبی اعداد یک رقمی را کارکند مثلا" چند و چند 5 می شود یا چند و چند 8 می شود تا به عدد 10 که کلید  اصلی در کتاب ریاضی می باشد برسد معلم می تواند با کمک ده عدد لوبیا و به صورت شعر کار کند و به بچه ها بگوید تعدادی لوبیا دریک دست قرار دهد و تعدادی در دست دیگر بدون این که ما بفهمیم .

سپس او را صدا می کنیم و می پرسیم چند عدد لوبیا در دست است می گوید : 3 تا بعد از بقیه می پرسیم اگرگفتید دردست دیگرش چند لوبیا است ؟

و می گویند 7عدد بدون این که داخل دست را دیده باشند و به همین ترتیب و با شعر یکی یکی از بچه ها می خواهیم تعداد لوبیا ها را نشان دهند و روی تخته می نویسیم که چند و چند 10 می شود و با انجام کار های گروهی هم می توان مفهوم ترکیبی عدد 10 را آموزش داد تا حدی که وقتی از بچه ها پرسیده می شود 4و 6 چند می شود نخواهد از دست هایش کمک بگیرد و مثل جدول ضرب سریع پاسخ دهد .

بعد که حس کردیم یا د گرفته اند جمع عدد  10را  با اعداد یک رقمی تدریس می کنیم خیلی راحت جواب می دهند اصلا" عجله ای برای تدریس نداشته باشید تا همه ی بچه ها یا دگرفته باشند .

سپس به کتاب رجوع می کنیم و جمع 5 + 8 را  تدریس  می کنیم به این شکل :

چند تا روی 8 بگذارم تا 10 شود می گویند 2تا . 2تا را از کی بگیرم از 5 . اگر 2تا از 5 بگیرم چند تا می ماند . 3تا پس 10 با 3 می شود چند .13

البته با شکل بعد با شعر .

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید