توجه به نکات زیر ،در ارزش یابی درس املا ضروری است  

به نام پروردگار

درود بر همه ی همکاران  گرامی دوره ی ابتدایی و متوسطه ی یک و دو

با توجه به پرسش های پیوسته ، لازم است در هنگام تصحیح برگه های املای دانش آموزان عزیز ، به چند نکته ی زیر توجه فرمایند:

1- تشدید ، در املا نمره ندارد.

با توجه به این که بود و نبود تشدید در شکل املایی کلمات در فارسی تاثیری ندارد ؛بنابراین تشدید ارزش املایی ندارد و همکاران گرامی نباید نمره ای به آن اختصاص دهند و یا نمره ای به خاطر ننوشتن آن از دانش آموز کم کنند .

2- جدا یا پیوسته نویسی ، نمره ندارد .

جدانویسی و پیوسته نویسی کلمات مرکب ،سلیقه ی رسم الخطی است . هر دوشکل نوشتاری این گونه واژه ها( کتابخانه / کتاب خانه) از نظر ما درست است و نباید برای این تفاوت نوشتاری نمره ای از دانش آموز کم گردد .

3- کاربرد نشانه ی کسره ی اضافه ی کوچه یا بزرگ یکسان است .

نوشتن کلماتی که در ترکیب آن ها از کسره ی اضافه ی استفاده شده ، کوچک یا بزرگ نوشتن این نشانه ( لانه ی بلبل / لانهء ) ، تفاوتی ندارد و نباید نمره کم کرد.

گروه زبان و ادب فارسی

دفتر تالیف کتاب های درسی

/ 0 نظر / 24 بازدید