سرازیری به سمت پاییز

کم کم تابستان رو به پایان است و فکر سال جدید و شروع جدید درس و مدرسه

ذهن را مشغول می کند .

به نظر من از زمانی که نظام شش ،سه سه به آموزش آمد و تدریس را برای معلمین

سخت کرد معلم باید برای سال تحصیلی خود را تجهیز کند .

شاید خیلی از همکاران بگویند همان زمان کافی است اما نه یک معلم آینده نگر

باید با توجه به کتب درسی جدید خود را از قبل آماده کند و با یک دست پر وارد کلاس

شود.

مخصوصا معلمین چهارم که امسال برای اولین بار با کتب جدید روبرو می شوند

یک معلم چهارم قبل از ورود به کلاس های ضمن خدمت لازم است حتما

کتب ریاضی پایه های قبل را مروری کند تا زمینه کتاب به دستش بیاید و در کلاس

به مشکل برخورد نکند

آروزی تن سالم برای همه معلمین دارم و موفقیت ایشان را در تدریس دروس جدید را خواهانم .

/ 1 نظر / 31 بازدید