اهداف مهم دروس پایه دوم ابتدایی و چگونگی ارزشیابی دروس

ریاضی :

مهمترین اهدافی که در درس ریاضی مهم است عبارتند از :

عددنویسی دو رقمی و سه رقمی ، جمع و تفریق  با انتقال دو رقمی و مخصوصا" سه رقمی ، الگویابی اعداد سه رقمی و دو رقمی ، اشکال هندسی ، شباهتها و تفاوتهای اشکال هندسی ، تقارن دوقسمتی و چهار قسمتی ، ساعت ، سکه ، تقریب گرد کردن و قطع کردن ،واحد اندازه گیری ، تبدیل واحدها به همدیگر ، مسئله جمع و تفریق اعداد سه رقمی ضرب ، احتمالات ، کسر،  آمار و نمودار

تعداد سوالات نه خیلی کم باشد نه خیلی زیاد و بین 15 تا 17 سوال باشد و سعی کنید سوالات در حد توانایی بچه ها باشد و واضح و روشن باشد .درضمن اگر دانش آموزی آزمون را نمره ی پایینی گرفت دوباره آزمون بگیرید زیرا مزیت ارزشیابی توصیفی تکرار آزمون می باشد و پیدا کردن نقاط ضعف.

فارسی نوشتاری

اهداف

کلمات مخالف ،کلمات مشترک معنی کلمات جمع کلمات « ان ، ها ، گان »کلمات ترکیبی : بی ، با ، نا ، گاه ، خانه ، ی صداهای شکل واو،  صداهای شکل ی ، صداهای شکل هـ ، مرتب کردن جملات، پرسشی کردن جملات ،

 تغییر جملات با افعال ،  قرار دادن علائم نگارشی نقطه ، ویرگول ، نقل قول و ... در جملات ، اضافه کردن کلمه به جمله ، جمله سازی با چند کلمه در یک جمله ، صفات اشاره این و آن  ، صفات تر و ترین ، کامل کردن جملات

 دسته بندی کلمات در جدول ،  جمله سازی با کلمات هم شکل و هم صدا مثل شیر ، سیر ، تصویر خوانی و نوشتن جملات با توجه به تصویر ، نوشتن جملات از زبان دیگران مثل کفش ، گل و ... جمله سازی با کلمات  ، هر کلمه تو را به یاد چه کلماتی می اندازد.

پاسخ به پرسشهایی که مطرح می شود مثل اگر عکاس بودی ازکجا عکس می گرفتی ؟

املا

تعداد سطر املا در پایه دوم بین 9 تا 10جمله مهم است که در این جملات باید از کلمات مهم که یکی از حروف ( ص ض ط ظ ث ذ ح ) و کلماتی که نشانه واو در آن ها بی صدا ، صدای أ ، و نشانه « ی » که صدای آ می دهد استفاده شود .

در ضمن علامت تشدید را غلط نگیرید و دادن تمرین املایی هم اختیاری است و تا چهار تا پنج سوال می توانید بدهید .

/ 0 نظر / 99 بازدید