آزمون عملکردی وانواع آن

هدف آزمون عملکردی :

معلمان به خوبی آگاهند که بخش زیادی از اهداف و انتظارات آموزشی در حیطه ی مهارت ها قرار دارد پس هدف آزمون عملکردی ، آزمون دانش و مهارت کسب شده دانش آموز است . دانش آموز باید یاد بگیرد دانشی را که کسب کرده در شرایطی واقعی یا نسبتا واقعی به کار گیرد . به عبارت دیگر تنها دانستن یک موضوع کافی نیست بلکه توانستن و به کار بستن آن نیز لازم است . آزمون عملکردی با مهارت سر و کار دارد . آزمون های عملکردی وسایلی هستند که به عنوان مکمل آزمون های کتبی معلمان را در بهتر سنجیدن میزان توفیق یادگیری یاری می دهد . بسیاری از دروس اهداف مهارتی دارند . مانند ریاضی : مهارت حل مسئله ، فارسی : مهارت برقراری ارتباط ، جغرافیا : مهارت استفاده از نقشه ، علوم : مهارت مشاهده و تفسیر یافته ها .

 

انواع آزمون های عملکردی :

- آزمون های عملکردی کتبی

- آزمون های عملکردی شناسایی

- آزمون های عملکردی در موقعیت های شبیه سازی شده

-آزمون عملکردی نمونه کار .

1- آزمون های عملکردی کتبی

این آزمون عمدتا بر کاربرد آموخته ها در موقعیت های عملی یا شبیه سازی تاکید دارد . مانند : ارائه گزارش از یک بازدید علمی ، رسم نقشه ، نوشتن داستان کوتاه ، طرح یک مسئله و حل آن ، جمع آوری اطلاعات و رسم نمودار .

2- آزمون های عملکردی شناسایی

از یاد گیرنده خواست تا یک ابزار یا دستگاه را شناسایی یا کار آن را توصیف کند . مانند : غلط های املایی یک متن را پیدا کند ، بر روی نقشه رودها و دریاچه ها را پیدا کند ، از یک قطعه شعر یا نثر ، موصوف ها و صفت ها را پیدا کند ، روش درست حل یک مسئله را تشخیص دهد ، نمونه های مختلف جانوران را تشخیص دهد ، صداهای طبیعت در درس هنر را تشخیص دهد ، تلفظ درست یک کلمه در درس فارسی را بیان کند ، مراحل و وسایل انجام یک آزمایش در درس علوم را شناسایی کند .

3- آزمون های عملکردی در موقعیت های شبیه سازی شده

از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های ضروری  و واقعی است .

مانند :

- درس فارسی :نامه ای بنویسید و در پاکت قرار دهید و طبق شرایط معمولی نشانی و مشخصات آن را روی آن بنویسید و در صندوق پست کلاس بیندازید .

- درس علوم : کار در آزمایشگاه با وسایل خاص و طراحی یک مدار الکتریکی ساده ، انجام تنفس مصنوعی بر روی مصدوم .

- درس تربیت بدنی : ضربه زدن به توپ و انجام حرکات مختلف شنا در بیرون از آب.

- نقشی را در یکی از زمینه های مختلف درسی بازی نماید (ایفای نقش) .

4- آزمون های عملکردی نمونه کار

از دانش آموز خواسته می شود حاصل فعالیت عملی خود را ارائه دهد . مانند : تهیه روزنامه دیواری ، مکعبی را با ابعاد مختلف بسازد ، خواندن یک شعر و سرود ، تهیه کلاژ با وسایلی که در اختیار دارد ، متن شعری را به صورت ساده ترجمه کند ، اطلاعاتی درباره موضوعی گردآوری و آن را در جدولی طبقه بندی کند ، ماده شیمیایی جدیدی بسازد ، گروهی از سنگ ها ، برگ ها یا اشیای دیگر را گردآوری و طبقه بندی نماید .

 

مراحل طراحی آزمون عملکردی

- اهداف آموزشی مورد نظر تعریف شود .

- فعالیت متناسب با هدف مورد نظر مشخص گردد .

- وسایل و مواد مورد نیاز برای اجرای آزمون تعیینگردد .

- روش ارزیابی از نتایج عملکرد دانش آموز مشخص گردد .. در این خصوص ضروری است چگونگی ارزیابی از آزمون به اطلاع دانش آموز برسد .

 

هدف : سنجش تواناییی طبقه بندی دانه ها

وسایل:انواع دانه های مختلف مانند : لوبیا سفید ، قرمز ، گندم ، خرما ، آجیل ، ظروف یک بار مصرف .

فعالیت : به دانه های روی میز خود به دقت نگاه کنید و با توجه به شباهت ها و تفاوت های قابل مشاهده معیاری برای طبقه بندی در نظر بگیرید و آن ها را جدا کنید .

پرسش ها :

 دانه ها را در چند گروه می توان جدا کرد ؟

علت قرار گرفتن دانه ها در هر گروه چیست ؟

آیا می توان دانه ها را به صورت دیگری جدا کرد ؟

از این طبقه بندی چه چیزی یاد گرفتید ؟

معیارهای ارزش یابی :

همه دانه ها را بر اساس معیاری که در نظر گرفته اند صحیح جدا کرده اند ؟ ﷼

معیار صحیح انتخاب کرده اند اما دانه ها را بر اساس آن معیار طبقه بندی نکرده اند ؟ ﷼

نتوانسته اند معیاری انتخاب کنند و دانه ها را نیز نتواسنته اند طبقه بندی کنند ؟ ﷼

 

 

آزمون عملکردی درس علوم پایه دوم

نام و نام خانوادگی :                             کلاس :                                 تاریخ :

 

هدف : سنجش تواناییی طبقه بندی دانه ها

وسایل:انواع دانه های مختلف مانند : لوبیا سفید ، قرمز ، گندم ، خرما ، آجیل ، ظروف یک بار مصرف .

فعالیت : به دانه های روی میز خود به دقت نگاه کنید و با توجه به شباهت ها و تفاوت های قابل مشاهده معیاری برای طبقه بندی در نظر بگیرید و آن ها را جدا کنید .

پرسش ها :

 دانه ها را در چند گروه می توان جدا کرد ؟

علت قرار گرفتن دانه ها در هر گروه چیست ؟

آیا می توان دانه ها را به صورت دیگری جدا کرد ؟

از این طبقه بندی چه چیزی یاد گرفتید ؟

معیارهای ارزش یابی :

همه دانه ها را بر اساس معیاری که در نظر گرفته اند صحیح جدا کرده اند ؟ ﷼

معیار صحیح انتخاب کرده اند اما دانه ها را بر اساس آن معیار طبقه بندی نکرده اند ؟ ﷼

نتوانسته اند معیاری انتخاب کنند و دانه ها را نیز نتواسنته اند طبقه بندی کنند ؟ ﷼

 

منابع : راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس ، دکتر محمد حسنی

گردآورنده:  سر گروه پایه دوم یوسفی پور

/ 2 نظر / 83 بازدید
حسین

سلام ودرود من به شما دوست عزیز آدرس جدیدمن http://witty.persianblog.ir/ خوشحال میشم به من سر بزنید. رمضانی [گل]

مهدی احمدی

بسیارخوب بود.لطفابه وبلاگ من سری بزنید.http://adabestaneyek.blogfa.com