پدر عزیزم جایت برایم خالیست

وقتی روز پدر می رسد نمی خندم ، احساس تنهایی دارم ، اشکم سرازیر می شود

آخر پدری نیست که روزش را تبریک بگویم .

پدر رفته ، به سرای باقی ، پیش خدای جهانیان

پدر عزیزم که هیچ کس جایت را نمی تواند در قلبم بگیرد

 همیشه به یادت هستم

و نفس های گرمت ، لبخند زیبایت ، دستهای گرم و مهربانت و

صدای گرمت را در روز پدر احساس می کنم و لی چه فایده که

نمی بینمت .

فقط با دیدن عکست تسکین می گیرم و شکلت را درذهنم

می آورم و با خودم حرف می زنم تا شاید صدایم را بشنوی .

پدر عزیزم که در کنارم نیستی ولی روح بلندت را احساس

می کنم .

روزت مبارک

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
شهید گمنام

سلام : وقتی کسی نمی یتواند جایش برایم بگیرد ؛ پس : جایش خالی نیست .