گزارش اولین جلسه کارگاهی

در این کارگاه بر اساس بودجه بندی کتاب ریاضی مقدار درسهایی را که قرار بود معلمین در ماه مهر تدریس کنند بررسی شد و در این بررسی دو صفحه کتاب تا صفحه ی 20 تدریس شد.

عناوینی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت به این شرح می باشد:

1-     شمارش اعداد

2-     دسته بندی اشیاء

3-     یاد آوری کشیدن چوب خط و محور اعداد

4-     یاد آوری جمع و تفریق های اساسی نوع اول

5-     یا آوری مفهوم ساعت مانده

6-     حل مسئله و کشیدن تصویر برای مسئله

7-     مرور فصل نوشتن ریاضی با زبان فارسی

 بیشتر همکاران در باره ی اشکال بچه ها در مورد جمع و تفریق اساسی سوال داشتند و برای رفع این اشکال راهکارهایی ارائه شد که بدین شرح می باشد؟

1-     تمرین جمع های ترکیبی اعداد از صفر تا 10

2-     درست کردن جمع های ترکیبی با نخود و لوبیا

3-     درست کردن جمع های ترکیبی با کشیدن تصویر

4-     پرسش جمع های ترکیبی موقع ورود به کلاس

5-     چسباندن پوستر جمع های ترکیبی روی دیوار

همکاران سوالاتی را  هم در باره ی فارسی پرسیدند که چگونه تدریس کنند که یک نمونه تدریس هم انجام شد . این جلسه در ساعت 19:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

/ 0 نظر / 10 بازدید