نمونه سوال املای پایه دوم ابتدایی

امتحانات نوبت اول -  شهرستان بروجرد  پایه دوم   سال تحصیلی ٩٠-89   درس  املا

نام و نام خانوادگی : .................... نام پدر :...................... دبستان :..................... کلاس :.......................

 

-       خدایا  ، به من کمک کن تا چیز ها را بهتر ببینم و صدا ها را بهتر بشنوم .

 

 

-       اگر تو هم مثل من مواظب دندان هایت بو دی و هر شب مسوا ک می زدی دندان هایت نمی افتادند .

 

 

-       خر س کوچولو بیمار شد  و دیگر نتوانست به جنگ میکروب ها برود .

 

 

-       خیلی دلم می خواست فاطمه زودتر بزرگ شود تا با من بازی کند .

 

 

-       کوشا و نوشا خوش حال شدند و پرواز کنان لانه شان را ترک کردند .

 

 

-       چه باغ های سر سبز و چه گل های خوش رنگی !

 

 

-       دوست دارم باران شوم و بر زمین هایی که به آب نیاز دارند ببارم .

 

 

-       بی چاره ها حتماً غذایی پیدا نکرده اند که دارند شن می خورند .

 

 

-       خدا کسانی را که به دیگران محبّت و مهربانی کنند را دوست دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهرو

khob