عجایب آفرینش بدن

گیر کردن اعصاب بین استخوان ها باعث خواب رفتن دست و پا

می شود .

شبکه چشم 135 میلیون سلول حساس دارد که مسئولیت

گرفتن تصاویر و تشخیص رنگ را بر عهده دارد .

کبد تنها عضو بدن است که اگر گوشه ای از آن را با عمل جراحی

برداریم دوباره رشد می کند .

سریع ترین عضله بدن انسان ( زبان ) است .

بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.

طول رگ های بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است.

چشم انسان می تواند ده میلیون رنگ مختلف را ببیند و آنها را از

هم تمیز دهد.

                                            گرد آوری : سلیمان آرمیده

/ 0 نظر / 11 بازدید