فهرست پیشنهادی فعالیت های سالانه در تربیت هنری « پایه دوم »

    عنوان

جلسه

فعالیت

1

نقاشی با موضوع معین

2

نقاشی با حروف الفبا و اعداد و نام خودشان

3

نقاشی خط خطی و یافتن تصویر

4

چسباندن تکه کاغذ و کامل کردن آن

5

نقاشی ناتمام با کامل کردن خطوط

6

چاپ انگشتی با رنگ گواش

7

کشیدن طرح با پاکن روی کاغذی که با مداد سیاه شده است

8

نقاشی با موضوع درسی

9

چاپ با مواد طبیعی مانند پیاز و سیب زمینی و ...

10

نمایش و کشیدن صحنه های نمایش

11

کاردستی با موضوع درسی مثل پوشش بدن جانوران

12

نقاشی با مداد رنگی و طراحی به وسیله ی یک وسیله نوک تیزروی سطح آن

13

حجم سازی با کاغذ یعنی مچاله کردن کاغذ در اندازه های کوچک و چسباندن روی کاغذ

14

رنگ کردن انواع سنگ ها و کشیدن طرح های مختلف روی آن

15

نقاشی با نقطه ( درس ریاضی )

16

کاردستی برش کاغذ

17

نمایش از موضوعات درسی

18

/ 0 نظر / 10 بازدید