اردوی پارک بانوان شهرستان بروجرد

دانش آموزان پایه دوم را برای تقویت در مهارتهای زندگی به پارک بانوان بردم

و در آنجا بچه ها با مهارتهایی که در کتاب کرامت آموختند توانستند این مهارتها

را در این محل نشان دهند .

/ 0 نظر / 24 بازدید