دلیلی برای ماندن

هر روز سپاسگزارم برای:

شب هایی که به صبح می رسند،

دوستانی که بخشی از خانواده می شوند

رویاهایی که تحقق می یابند و

علاقه هایی که به عشق تبدیل می شوند

خانواده همیشه هم خون بودن نیست

خانواده یعنی آدمهایی در زندگیتان که

 خواهان شما در زندگیشان هستند .

آنهایی که شما را همانگونه که هستید میپذیرند .

کسانی که حاضرند هر کاری بکنند تا لبخند را بر لبانتان ببینند

و کسی که در هر شرایطی دوستتان دارد

در زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند

زندگی کوتاه نیست

مشکل اینجاست که

ما زندگی را دیر شروع میکنیم

آدما مثل عکس هستن زیادی که بزرگشون کنی  کیفیتشون

میاد پایین

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.

اصرار به برگشتنش نکنید

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودیدبه آن چیزی که

هستید افتخارکنید.

هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته

درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد

هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است، خودتان را

خوار و ذلیل نکنید

متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسانهای خوب زندگیم

نیستم

بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که«چگونه نبودن» را به من

آموختنـــــد

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد

می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت

شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است

 این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه

خود سؤال

انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و

همگان را کوچک

میپندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید

آنها به همانجا تعلق دارند یعنی دقیقا پشت سر شما

آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما میشوند سرزنش

نکنید

 خودتان را سرزنش کنید که بیش از حد از آن ها انتظار دارید

گریستن نشانه ضعف نیست از زمان تولد نشانه این بوده است

که شما زنده اید

آدمها میخواهند بدانند که دوست داشته میشوند و قدرشان

دانسته میشود

پس حتما به عزیزانتان بگویید که دوستشان دارید

 شاید هرگز متوجه نشوید که چقدر نیاز به شنیدنش دارند

وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار میکند

 با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید تا انتخاب هایش

را محدود کند.به همین سادگی

 

شخصیت ادمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب

گفتارشان را نخورید

 

زبان استخوانی ندارد  اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را

بشکند مراقب حرفهایتان باشید

 

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن

داشته باشند

ترکتان نخواهند کرد آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد

اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن

میلیونها درخت کافی است

 

زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند

در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید

شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد

زمان از شما قدرتمندتر است

/ 0 نظر / 24 بازدید