لالایی بخوان تا نوگلت بخوابد

( آزاده عباسی دختری به زیبایی گل محمدی )

لا لا عزیز جونم  لا لا گل پونه

 لا لا لا گل دونه    لالا عزیزجونم   

 لا لا گل پونه گدا اومد در خونه

نازش کردم خوشش اومد لالا گل پونه

گدا اومد در خونه اخمش کردم بدش اومد .

لالا گل پونه

گدا اومد در خونه آبش دادم خوشش اومد .

لالا گل پونه گدا اومد در خونه

نونش دادم خوشش اومد .

( آیدا   همتی دختری مانند گل های میخک )

لالا کن کودک شیرین زبونم    

   لا لا کن طفل ناز ومهربونم     

  بخواب آروم امید زندگانی   

   به بالین تو من بیدار می مونم

بخواب آروم عزیزم   

 بخواب آروم عزیزم         

عزیزم حالا که خورشید خانم تو خواب ناز       

 مامان داره برات قصّه میگه قصّه ی تازه

بخواب آروم عزیزم     بخواب آروم عزیزم

**************************************************************************

مائده گودرزی  ( دختری دوست داشتنی )

لالایی  کودک نازم

لالایی قندو عسلم     

لالایی کودک شیرینم       

 لالایی مهربانم  

لالایی مادر فدایت    

لالا جان مادر             

لالا یی می کنم خوابت بگیره       

لالایی می کنم شب را به صبح کن

 لالایی نازنینم   الهی مادر داغ تو را هرگز نبیند

 

/ 0 نظر / 15 بازدید