سفره ای در کلاس

امروز جای همه شما خالی بود . آخه همه ی بچه های کلاسم غذا به کلاس آورده بودند و قرار بود آداب غذا خوردن را به آنها یاد بدهم .

آن قدر همه هیجان داشتند که زنگ اول که ریاضی داشتیم را با زنگ هدیه های آسمان جابه جا کردیم.

کلاسمان شده بود رستوران و بچه ها در یک آرامش خاصی با نام خدای بزرگ شروع به خوردن غذایشان کردند .

واقعا " تماشایی بود که همه ی نکات مهمی را که قبلا" تذکر داده بودم را رعایت کردند و احساس می کردم که چقدر بچه ها در این فضا راحت هستند .

نگفتم که این مراسم خوردن غذا برای چه موضوع درسی بود بله خوب حدس زدید : سفره ی عمو عباس که آداب غذا خوردن را به بچه ها یاد می دهد .

خوب است همکاران عزیز هم یک روز را با بچه ها در کلاس غذا بخورند که از نزدیک بتوانند آداب خوردن غذا را آموزش دهند .

/ 1 نظر / 10 بازدید
معلم شرکتی

وبلاگ جدید معلمان شرکتی http://moalemanesherkati.blog.com/